HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 20

JPEG (Deze pagina), 503.40 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

ll
i I8 ‘
t om te voorkomen dat levensmiddelen ons zouden
i bereiken. In de eerste stadia van den oorlog heeft
zij twee neutrale schepen met voedsel voor ons
land doen zinken. Het is zeker niet aan haar om
over onze blokkade zich te beklagen. Maar wat
aangaande andere oorlogsmethoden die zij heeft
ingevooerd? Het leggen van mijnen willekeurig
op de groote oceanen, een gelijk gevaar voor
t neutralen en oorlogvoerenden, het werpen van
bommen in onverdedigde kust~steden 9 want gij moet
niet vergeten, dat wat noodig is om, volgens oflicieele
duitsche berichten een stad der bondgenooten tot
een vesting te maken, niet is het plaatsen van
kanonnen of de bezetting met troepen­­maar slechts
het feit dat ze door een Duitsche kruiser was
bebombardeerd. Dan is daar het gebruik van giftig
gas in dezen oorlog dat, zoo de Duitschers het niet
hadden ingevoerd, niet mogelijk zou zijn gedacht- en
door geen der natiën zou zijn gebruikt in dien niet de
Duitschers het voorbeeld hadden gegeven. In
het schiereiland Gallipoli noch de Franschen noch
wij hebben er ons van bediend, omdat, wij niet
de eersten wilden zijn om het ergens in te voeren.
Het is in den oorlog ingevoerd. Dan is daar het
zinken van koopvaardij schepen, waarvan passagiers