HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 19

JPEG (Deze pagina), 484.32 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

I7
Het doel van dezen " bond ” is om er op aan te
dringen dat verdragen gehouden zullen worden
l en dat een of ander middel zal beproefd worden
om tot een schikking te geraken-alvorens tot een
oorlog over te gaan. In Juli l9l4 bestond er
zoo’n bond niet. Gesteld, dat er een geslacht na
ons weer een verwikkeling ontstond als die in juli
l9l4, en er bestond zoo’n verbond-dan moet en
kan hierdoor de vrede bevestigd blijven. Alles
zal hiervan afhangen ol iedere natie in de
toekomst, zoö doordrongen zal zijn van de les,
die ze door dezen oorlog heeft geleerd, dat ze er
van overtuigd is, dat het, van het grootste belang
is voor elk volk betrokken of niet direct betrokken
in de verwikkeling, dat de vrede bewaard blijve,
en daardoor beseft alles te moeten doen- i
zoonoodig met geweld-om oorlog te vermijden. l
DUITSCHLAND DE GROOTE ANARCHIST.
R Maar er moet meer gedaan worden. Als deze
oorlog over zal zijn, moet gij een over een komst
maken, over de wijze van oorlog voeren. Duitsch~
land beklaagt zich over onze oorlogspraktijken. l
Zij beklaagt zich over onze blokkade. Van al it l
allereerste begin heeft Duitschland alles gedaan
l
l