HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 18

JPEG (Deze pagina), 490.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

l
l
is
l zal zijn-en die zijn gewicht in de schaal zal
l leggen om de vrede in de toekomst te waarborgen. j
j Ik zou zeggen, dat, zoo wij zelf, in onze
j worsteling om it leven, weinig tijd kunnen wijden
aan zulke ideeën, dat wij met hoop en welgevallen
j aanzien dat zulk een werk door neutralen wordt
l gedaan. Maar denkt er aan, dat zoo de volkeren
in, de wereld na den oorlog iets meer belangrijks
zullen tot stand brengen dan zij in staat waren
l te doen vóór den oorlog~zich samen te verbinden
voor­doel groote vrede het dat zij dan niet maar
moeten willen verrichten, dan zij met de wapenen
kunnen instand houden, en dat zij, op het critieke
oogenblik dit ook moeten doen eerbiedigen door
kracht van wapenen. In andere woorden, wij
l zeggen, tot de neutralen die zich met deze questie
bezig houden, dat het onze goedkeuring wegdraagt.
Maar wij zullen moeten vragen, als de tijd daar
is dat zi van ons iets dergelijks eischen: "Zijt
gij gereed om op te staan als het uur gekomen is ?”
Het is niet slechts een handteekening van
koningen ol presidenten, die noodig is, om zoóin
besluit van waarde te maken, het moet achter
zich hebben parlementen en vooral de wensch
van het volk.