HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 17

JPEG (Deze pagina), 482.64 KB

TIFF (Deze pagina), 4.58 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

15
l9l4 op een Conferentie oi in den Haag zou
worden uitgemaakt, en dat het Belgische tractaat
moest worden nagekomen,- er zou geen oorlog
zijn losgebarsten? Ik vraag neutralen dit eëne
j goed in ’t oog te houden: dat oorlogvoerende
" natiën, in een oorlog als deze gewikkeld, vechtende
voor hun leven, vechtende voor de overwinning, en
l die met steeds groeiende hoop iederen dag nader
ziende komen, maar in de volle bewustheid, dat
zoo we niet overwinnen alles verloren zal zijn-
natiën die in zoo’n strijd gewikkeld zijn, hebben
weinig tijd om ideeën en gedachten te ontwikkelen
en te wijden aan het vraagstuk-wat er moet
i · worden gedaan na dat de overwinning zal zijn
behaald. Maar 71c21z‘1’¢z/012 kunnen dat doen en het
` is belangwekkend om de houding gade te slaan,
niet slechts van President Wilson, maar van
Mr. Hughes de nieuwe republikansche candidaat j
it, voor het Presidentschap.
ln de Vereenigde Staten bestaat er reeds een
"bond’° die door verschillende mannen van rang
wordt_ondersteund, met het doel-niet om zich
nu te mengen in de questies der oorlogvoerende
volkeren, maar om zich klaar te maken voor een j
internationale vereeniging, als de oorlog beeindigd