HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 16

JPEG (Deze pagina), 474.05 KB

TIFF (Deze pagina), 4.58 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

j i
I »
I4
voorbij, zonder dat wij ons genomen besluit beves-
tigen om samen met onze bondgenooten te vol-
l harden tot het einde toe, en zij van hun kant doen
l hetzelfde. Ik vertrouw dat de herinnering aan
wat wij zamen hebben geleden en doorgeworsteld
de herinnering aan onze vereënde moed die ons i'
draagt door alles heen wat te dragen is zij aan
zij, ik vertrouw dat dit een eeuwige band zal zijn `
‘ van sympathie, die te samen zal blijven binden
onze volkeren en onze regeeringen.
WAT NEUTRALEN KUNNEN DOEN.
Als wij nu eens de toekomst in oogenschouw
nemen-·-de toekomst zooals die zal zijn na den ’ j
oorlog~-wat kunnen de neutralen dan nu doen?
Eenige dagen geleden wenschte een correspondent ·
l mijn opinie te weten, over wat de neutralen
N kunnen doen. Ik antwoordde: " lk geloof
dat het beste werk, dat neutralen nu kunnen if
l doen, is, om te bewerken een stemming, die
l wenscht zulk een overeenkomst tusschen staten,
waardoor een oorlog als deze niet meer mogelijk
zal zijn. Indien de volkeren zoo verbonden waren
geweest en indien ze krachtig en beslist er óp
j hadden gestaan dat een questie als die in Juli