HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 15

JPEG (Deze pagina), 491.48 KB

TIFF (Deze pagina), 4.58 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

IB
DE NOODZAKELIJKHEID VAN EENHEID
ONDER DE GEALLIEERDEN.
Voor dezen strijd hebben wij noodzakelijker
wijze en als van zelfsprekend al onze bronnen
beschikbaar gesteld, al onzen rijkdom, al ons
ii materiaal en al onze werkkracht. En nu nadat
‘ wij tijd hebben gehad om een groot leger uit te
rusten en te oefenen, hebben wij daaraan ten offer
N A gebracht de beste krachten uit ons volk dat zijn
bloed vergiet op het Continent zij aan zij met
onze bondgenooten, met hen wedijverend, en
aangemoedigd door den moed en de opoffering
die zij toonen in de verdediging van hun eigen
land.
Wij doen dit, omdat wij weten, dat hunne
zaak de onze is; dat wij tot aan het einde toe
en in de toekomst samen zullen staan of vallen,
i dat de afscheiding van eën van de overigen, de
ondergang van dien Staat zou zijn en niet zijn l
j veiligheid en dat voor ons allen gezamelijk eenheid
» l noodzakelijk is, niet alleen om te overwinnen, maar
voor onze toekomst en ons succes. Duitschland
heeft geclurend den oorlog steeds getracht verdeeld-
heid te brengen, de eën van den ander te scheiden,
dan deze dan gene. Geen week gaat er echter i