HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 13

JPEG (Deze pagina), 490.56 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

I I
gedaan om ons onzijdig te houden. We zijn
gevraagd door het Duitsche Gouvernement om op
4 zekere conditiën neutraal te blijven. We zijn
gevraagd de schending van lBelgië°s neutraliteit door
_ de vingers te zien-want daar kwam het aanbod I
I eigenlijk op neer-ofschoon zij bij tractaat verplicht
I waren die te eerbiedigen. En wij zijn gevraagd,
om Duitschland de vrijheid te laten, om van de
Fransche koloniën te nemen, wat haar goedleek.
Daarom zei ik, dat het niet alleen in Duitschlandls
bedoeling lag om ons te isoleeren, maar om
ons in discrediet te brengen. Aan iederen
neutrale zou ik willen vragen deze vraag voor
zich zeli te beantwoorden: wat zou er van dit
land in de toekomst zijn geworden, zoo het 1
Britsche gouvernement voor een enkel moment
op dit aanbod ware ingegaan? Vloot en
leger mochten we gehad hebben-maar geen volks-
geest - geen zedelijke moraliteit. We zouden
veracht zijn geworden door de geheele wereld.
B Een dergelijke taktiek, zoö zedeloos, als deze, kon
al niet slagen en ik behoel U niet te herhalen, wat
het antwoord van het Britsche gouvernement was,
evenmin te toonen de geest waarin ons volk den I
oorlog aanvaardde. I