HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 11

JPEG (Deze pagina), 449.45 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

s
l .
j 9
2
l Hoe kwam het, dat alle pogingen om een
l oorlog altewenden in l9l4 schipbreuk leden 9,
S Wel, hierom, omdat men geen vrede kan
l hebben zonder goeden wil-en in Berlijn wou
‘, men oorlog en geen vrede.
l Onlangs, tegenover een Amerikaan meen ik,
‘ heeft de kroonprins betreurt het verlies in menschen
levens door dezen oorlog. Juist omdat wij
wisten, hoe ontzettend het lijden door zoo’n
V oorlog veroorzaakt zou zijn, welk een ramp de
oorlog, eens in Europa ontketend, zou worden
, deden wij alles wat in onze macht was om dien
aftewenden in 1914. Toen was het moment
daar, om zich te doordringen van het besef, wat
zoo’n oorlog zou beteekenen. Nadat wij deze
vreeselijke ondervinding hebben opgedaan, zijn
onze bondgenooten en wij ten stelligste besloten
geen einde er aan te maken vóór wij de zekerheid ¢
j hebben verworven, dat ons nageslacht voor zulk
ll een ramp gespaard zal blijven.
l
EEN MISLUKT PLAN.
Wat was Duitschland van plan ? Onlangs las
ik een bewering in de pers dat een duitsch oflicier l