HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 10

JPEG (Deze pagina), 492.36 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

i 5
l
ë 8
{ Samenspreking aanbieden, die den oorlog onver-
I mijdelijk maken, of is het de schuld van het E
land, dat de conferentie weigert, dat de oorlog
uitbreekt? De Keizer van Rusland bood aan
de questie te brengen voor het Haagsche Scheids~ l
gerecht. Eën Souverein biedt aan het Haagsche j
, Scheidsgerecht-een ander Souverein wil daarvan _
niet weten. ls het dan de schuld van hem,
die naar den Haag verwijst, dat er oorlog
uitbreekt ? of de schuld van den Souverein die dit i
aanbod weigert? Op den eigen vóór~avond van
den oorlog gaf Frankrijk haar eerewoord, om de
neutraliteit van België te zullen respecteeren “
_ zóó Duitschland die niet schond. Wij vroegen
om zoo°n belofte. Waren het de Staten, die
l zoo’n belofte eischten en zoo°n belofte gaven, die
f verantwoordelijk waren voor het schenden van
L België’s neutraliteit-of is het de Staat, die
weigerde die belofte te geven? België weet
_ evengoed als iedere Franschman en iedere
Engelschman dit weet, dat er nooit eenige sprake
is geweest van een inval van Fransche of j
Engelsche soldaten in België-zoo niet om de
neutraliteit van België te beschermen, die door
Duitschland het eerst werd geschonden.