HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 698.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

/ .v_ , _ . l _ ` I K A` . i· I il
’ 4
Rusland, de radenrepubliek, geregeerd, zoo men althans in j `
het tegenwoordige Rusland nog van een regeering kan spre-
ken. Deze regeering heeft echter een geheel nieuwe wetgeving
in het leven geroepen, naar welke het Russische volk zich `
i moet richten.
. · Na den vrede met Duitsehland begon de zoogenaamde
inwendige opbouw van het communisme. De radenregeering
moest natuurlijk het allereerst de arbeiders bevredigen. ls
haar dit echter gelukt? Al kan er ook niet dikwijls genoeg *
R op gewezen worden, dat reeds de maatregelen der voorloo-
. pige regeering de kiemen van het verval, der industrie in zich
droegen, de definitieve vernietiging van de massa arbeid en
kapitaal, die in de groot-Russische industrie was gestoken, i ‘
bleef voorbehouden aan de regeering van het ,,arbeiders­
proletariaat". Wie in deze allertreurigste periode in de in-
dustrie werkzaam was, heeft levendig gevoeld welk een hoon
reeds in den naam ,,arbeiders-proletariaat lag o·pgeslo­ten. "
Het zijn immers juist de ontbrekende lust om te werken, en
de onbekendheid met het feit, dat voortdurende arbeid de
eenige weg naar welstand is, die het Russische revolutionaire
` proletariaat kenmerken. De onder de Russische arbeiders
levende legende van de onuitputtelijke rijkdommen der
industrieelen, bijeengebracht door de uitbuiting der arbei- ¤
ders gedurende tientallen van jaren, en het gebrek aan
ervaring bij de nieuwe machthebbers in alle financieele
quaesties, leidden tot de politiek van totale uitz-uiging der `
industrieën. De ervaring heeft geleerd, dat reeds in IQI8
5-maal minder gepresteerd werd dan vroeger en voor dit
beetje arbeid werd 25-maa] meer loon betaald dan kort te
voren. De onbeperkte vrijheid van de eerste periode der
Russische revolutie heeft die psychologie van den arbeider
vergiftigd, En wie had toen, in IQIS reeds, de arbeiders
durven herinneren aan hunne plichten, hen, die slechts rech-
ten kenden?
De lijdensbeker der industrie was echter nog niet vol. De gl
regeering, die · de terreur tot haar voornaamste wapen had .
.
*1