HomeNederland en DuitschlandPagina 82

JPEG (Deze pagina), 502.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

C ¥ 1 =ï ~ *` ‘‘‘ "“‘· · · " ‘ ,.«‘ _ _ E
,:l
E ·¤. l
( 80
. ll F
B1`i,€V€11........••«·­••••••••
ágl (De eerste van de hand van Prof. Dr. z
ADOLF LASSON, de tweede van Schrift- iv
Y; steller Rrcnzum Zoozrmm:) {;
ll · ;i HI Drie Nederlandsche Opstellen. ....., 42
(Het eerste geeft uittreksels uit een
3;; studie van Prof. Dr. G. W. KERNKAMP
in de Vragen des Tijds, het tweede uit lg
een stuk van Dr. H. F. COLENBRANDER
in de Gids, het derde uit een stuk
verschenen in de (oude) Groene Am-
sterdammer.)
Q_ (;_§§‘; XV Offrc1eele Stemmen . . . ....... . ...... 55
(jon BE:TI‘¥MAI¢N­HOLI,“’EG rn de • *‘
äillïsdagärtïtrng vaêr X50 Mei 19èS.
g g?] rgrgsdag e‘atten. e ”oning van ei- lil
eren op het feestniaal van de Kanaal- in
vereeniging. - Het onderhoud Zm- ._f
A MER1xLg1çN~TRoELs1*RA. - Comment.-
ren op dit onderhoud. --Een officieele 1 .
; brief van Baron BEYENS. -]AGOW aan
LICHNOWSKY. -­ Uitlatingen van E
,lI?Eits<ä1e officieren.d F kf
g V ee rtikelen uit e ·ran urter Z. . 72 *”f§
(Een van ALBERT BALLJN in het No.
gï van 5 januari 1915. Het tweede redac­ §
tioneel van 23 Mei 1915) ........ . . . .
jäïg "VI De Duitsche belangstelling .......... 75 ( £
(Nederlandsche taal in Duitschland.
’ ­-Vertalingen van Nederlandsche lite-
ätuër. ­­ Ièlet tijdschrift `Lente. -­
’¤ r. Usmv CHUELER. er
`VII Conclusie ........................ 77
i`
‘ ·t


,·1;.<«*· ‘ï!•'¤¤lV YA" «‘