HomeNederland en DuitschlandPagina 76

JPEG (Deze pagina), 428.42 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

‘ · er 1 ·‘ ’ ~> ; · »
,. ï­,:ï¤_TT__`_____r >,ï......> k.? _ __ __ _ _ ‘ " ‘ _ __ - - . "r ­ «·~-·-­· ‘*’*·
, r
1 f
’ï· 74
l
V welke En eland bezit en zonder verantwoorde-
I ; 1 •• • • •
· gra 11 kheids evoel urtbrnt.
l § l[" · •·
1 De geachte redactie vroeg nn; voor openbaar-
gi r ~ { making 1n het Frankfortsche Dagblad een meuw-
gj, jaarswensch te zenden. Hrer is hrJ."
‘ïïf if?
Het tweede stuk is te vinden in het nummer
van 23 Mer 1915, en komt hrerop neer: her-
QJQ mneren wi; ons ons eigen verleden. Had men
, de N assauers en Hannoveranen van vóór 1866
aan het verstand kunnen brengen, da; heet ge-
1 zfmgaïe om hoogere moreel een sm/eye papier ze
·ä ii z»ersohez¢rerr, dan om, rlàárom, een root volk te
r e S 2; . . .
ig"; gg laierz sz‘erverr.»‘ In klerne staten heeft de pohtrek
e een burgerlijk karakter .... Men 1S er alhanke- 1
I il lijk van ,,onl1erroepel1jke" verdragen enz., zferzeql 1_
Q voor een groote zoereidmaohzf de verdragen rroozt =
Y lf 4 is méér waarde hebben dan dre, welke be mld word! ik
wg ~¢ . . . ..
A: , E; {ZOO? de ezgerz rzmhg/zezezï voor he; rgk,
ig; L :3* ïl
lr!
l il `·'i 7-

1 gb _;> ·
x. *` = Jr? ­­-­---ï-

r ar 1. 12 · er
*1ïl àiê 1;%

ë U


W Ell
ëïlä *“
« $33
1 H ;1;"
ir!
äil .
L ^"‘ §:£~ ___,;., nr-, ­, eg- `T°$°