HomeNederland en DuitschlandPagina 74

JPEG (Deze pagina), 502.21 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

* ` er " ~ " Vv`A "°
a lit;
‘ ‘ ‘ S
7* `
è
ii ïï *
iïï l il i

äx g a r
Z1.; è ` `
H é 1
z ‘
v.
Li i i ,
Q., 5; ’ f · l
Ten slotte _een tweetal artikelen uit de
ä g! Frankfurter Zeitung. Het eerste is van_5 Iarnrau l,
1915, van de hand van niemand minder aan E
ALBERT BALLI1T, directeur-generaal _van de J
à gg I-1;amburg;Amer1lra­h]n, persoonligkvriend van ­·
, ; j Zigne Majesteit den Duitschen Keizer. Het is Q
getiteld: ,,De Natte D1iehoek"
i` ,,Onder de vele onomstootelijke bewijzen dat z
Duitschland de oorlog niet gewild heeft, is dit
een der onomstootelijkste: dat wij zonder »
r P i; 9 programma dezen oorlog beginnen moesten.
· ] J Toen de oorlog onafwendbaar geworden was, wist
g · " ? het Dintsche volk maar één ding, nameliik, dat
het voor zijn bestaan vocht tegen een wereld van
iv f l; g vijanden. Dmtschland trok oorspronkelijk ten
gi " oorlog met slechts dit ééne doel: voor zich zelf
een vrede te winnen, die ook den volgenden ·
il j‘ geslachten een waarborg voor een rustige en
# { 1 ? zekere ontwikkeling van het vaderlandzou geven.
ia J Eerst tijdens het verloop van den oorlog hebben
Q , t de wenschen, die met dit doel in verband staan,
, j · een vasteren vorm aangenomen, en men mag met -
1 vertrouwen afwachten, hoe de mannen, die deze
er groote verantwoordelijkheid op zich genomen
"; .,'
a li
‘« it V