HomeNederland en DuitschlandPagina 73

JPEG (Deze pagina), 448.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.50 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

te V G " G ` ' ‘ ‘ G i ‘ï ’ er ‘ ve
ll
r
1 71 Q
_C Q moeten ook feilelä k ons bezit worden. Gij Belgen # ‘
H deed beter onzen wil en onze kracht te aan-
d ‘_ vaarden. De kleine staten hebben niet het recht ·
L- ' zich tegen groote te verzetten Hen zü hebben
,c I geen reden van beslaan meel//’ »
ij · Men ziet duidelijk uit de administratieve maat-
H regelen van Generaal voN Brssmcr, Gouverneur-
gg i Generaal van België, dat het in de bedoeling H
J; van de Duitschers ligt zich vast in dat land te
gy 1 nestelen voor het geval de overwinning aan j
gg Teutoonsche zijde mocht blijven. Tot nu toe is
de tactiek ten opzichte van Holland er een ge-
, weest van vriendschappelijke behandeling (Zep-
pelin-bezoek boven de Waterlinie!) en van ver-
gn · raderlijk zoeken naar het winnen van vertrou- A
,,1 wcn. Dal is helzelfrle spelletje als gespeeld is met
1 ; België tot 2 Augustus 1914; net zoolang vriend-
1G schap huichelen tot men gereed is tot den dolk-
stoot.
jy, `Wat zou Holland in zulk een geval moeten 1
gt doen? België kon de hulp vanEngeland,Frankrijk
ik en Rusland inroepen. Maar mochten ooit die
gij machten door een zegevierend Duitschland ver-
slagen worden, op wiens hulp zou Holland dan
gij mogen en kunnen rekenen?
rn
I€‘
rl? ; {
an E ­
OO i ·-"""""--
ot 3 1
en e
en
1
i
,·­"‘i·- _ ä.-. _