HomeNederland en DuitschlandPagina 71

JPEG (Deze pagina), 439.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.45 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

is ;..Mj§§.i.;”.Q§.;..§§;;...,; ,....,;;.r;,Q.,QQ;,;,;;t.,§IIQ..e..QQQ;,,.Q.;; .
.. 69 i
1] e l
E Ik heb den gezant mijn dank uitgebracht voor _
F deze streng vertrouwelijke mededeeling. Gij zult ` J
”' ii er zeker al den ernst van beseffen.
f` Aanvaard enz. j
` {wg.) Baron BEYENS. u
gr I PF I $
9_ 1 >$ ’
? Gesehäitsfiihrende Ausschuss der National-
,,2 1 liberalen Partei und die Vorsitzenden der Landes
E und Provinzial Verbände. Zitting van 16 Mei
• 1915.
ig ,,Eensten1rnig werd uitdrukking gegeven aan
di den eisch dat de geweldige successen van ons
,€ onvergelijkelijk leger en van onze moedige vloot _
ga ook op politiek gebied volkomen uitgebuit
in moeten worden. _
€_ In het bijzonder moet het voor de verzekering
en de versterking van onze machtspositie te water
W en te land noodige gebied politiek, militair en
,6 oeconomisch nauw aan liet Duitsche aangeslo-
` ten worden." 1
it
ïï ik 1
•N
BY De Duitsclie staatssecretaris van Buitenland-
'¤· ` sche Zaken aan Prins Lrcnnowskv, Duitschen ‘
{5 ambassadeur Londen.
w J
W BERMJN, 4 Augustus 1914. A
Wees zoo goed ieder wantrouwen te ver-
drijven, dat kan bestaan bij de Britsche Regen- 1
""•"f';""`;»""" .*" v t`
i * A r Y bd ·(