HomeNederland en DuitschlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 445.06 KB

TIFF (Deze pagina), 3.33 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

!’ i ` i
i EEN VVOORD VOORAF BI] DEN r_
I TWEEDEN DRUK.
j De rol die ik mij zelve had toegedacht als
verzamelaar en redacteur van dit boekje was *
zeer bescheiden. De ontvangst die mij ten deel g.
viel van de zijde van mijn landgenooten en van I
_i Duitschen kant noodzaakt mij een tweeden X
druk te doen verschijnen. Ik breng hierbij mijn _
dank aan de Vaderlandsche pers die mijn arbeid, D
bijna zonder één uitzondering, op de gunstigste I;
wijze heeft beoordeeld. Ik dank ook de Duitsche =
pers die mij de eer heeft aangedaan mijn pamflet 3
" te lezen en die eraan meer belang dan het wer- _
kelijk verdient heeft toegekend. Dit nu doet mij *l
veronderstellen dat de vraagstukken die ik K
aangeroerd heb buitengewoon belangwekkend A;
moeten zijn voor onze Oosterburen en hoeveel °
meer dan voor mijn landgenooten! A
De verklaringen van Duitsche zijde - die ..
van de Frankfurter Zeitnng bijvoorbeeld ­~ zijn .
ware protesten tegen hen die, gelijk de schrij- *
vers in dit boekje geciteerd, meenden te moeten Q
verklaren dat Duitschland de annexatie van g
ons land als een van zijn eerste belangen be-
schouwt.
i