HomeNederland en DuitschlandPagina 68

JPEG (Deze pagina), 498.02 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

`‘ ‘ ·V. . .= »A·. ·v »
il 1
._ l gg gs 66
g f. jl dezelfde gezant uit naam van BETHMANN Hom.- i
3 il WEG de Belgische Regeering den eisch, dat zij het li
` !' aï Duitsche leger vri'en door an zou toestaan. De '·
·-= lg . . D. J g g .
g j, j ‘; authenticiteit en het op elkaar volgen van ’t 3
j interview en van den eisch werden nooit ont-
kend.
En nu zegt de heer ZIMMERMANN, op dit oogen-
! i blik dat van zegevieren voor Duitschland nog
_g . geen sprake is, dat de Hollanders, zulke eigen-
2 zinnige kerels zijn (de Polen, de Elzassers, de
Qf j j Denen niet?) en dat hij onze politieke zelfstan- Q
l j digheid waarborgt!
En de N. R. Ct. is een beetje opgelucht!
En vele Nederlanders voelen zich rustiger!
j Het moet eer wantrouwend stenmen dat een ,§
man, die uit naam van de Duitsche regeering
spreekt, reeds thans met proeflwllomzen werkt vm-z
j j., oecouomische á0e¢mderi¢zg."t
._ j‘ .
T" lj ~
­ . aja ~
!;!% * >s i
l i ;
J jjil. De Minister des Konings te Berlijn aan M.
DAVIGNON, Minister van Buitenlandsche Zaken.
Qi 2 1;
BERLIJN, 2 A ril 1914.
M7£1·71h6@ï de Blinister,
iw
r Mijnheer de Ambassadeur van Frankrijk heeft
jj ; mij dezen morgen in vertrouwen een gesprek
;· medegedeeld, dat hij heel onlangs had met M. voN
JAGOW, na een intiem diner waarop deze hem
Qf ä had uitgenoodigd.
,,!e ‘!•
ij
si i

vi · vv,