HomeNederland en DuitschlandPagina 65

JPEG (Deze pagina), 573.74 KB

TIFF (Deze pagina), 3.48 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

M:____,,_,,W,.gï$:,;.,1.,;,?:,,i,,?_-T?Mi- ..,».¥v; amm. aa ­;·~·,«`­· c M-­­·»·~«­­«~«­«~­««·
j ,
63 . 2
j C denkt, Nederland bij het Duitsche Rijk in te M
2: ` lijven (was het zoover met ons gekomen, dat een _ *
IE Nederlandsch partijleider zoo iets aan een Duitsch
regeeringspersoon moest gaan vragen?) maar de I
ë" g toespeling, uit zulk een mond, op ,,iets nieuws `
T l tusschen ons en Holland", dat ,,op vriendschap- I
*¤ pelijke wijze" tot stand zou moeten komen;
T ,,economische toenadering". Men wil het ons niet ‘
B jl moeilijk maken; voorzeker niet. Men is zelfs
Cl royaal van andermans goed, en denkt er ons een j
belooning voor goed gedrag uit toe. Waarom.
C, § schrijft de heer Drx ,,von Ostende bis zur Som-
*t me?" Ligt er geen kust meer tusschen Ostende
I § en het Zwin? Toen de trein met uit Zwitserland I
F- naar huis keerende Hollandsche toeristen dezen
II zomer door Duitschland reed en veel oponthoud
FI had aan de stations, riep men onzen landgenoo-
II ten ter opmontering toe: ,,Sie bekommen ein
‘ Q Stück von Belgien."
Z Een toespeling waagde al gauw FRIEDRICH
, ë NAULIANN in een artikel in zijn weekblad ,,Die
I Hilfe" van 29 October 1914, over de toekomst
I van Antwerpen. ,,Zur öffentlichen Aussprache
I sind die Dinge nog nicht reif. Solange der Krieg
I dauert, bleibt selbstverständlich Belgien in
I deutscher Verwaltung als grosses Pfand für die
I schliessliche Abrechnung." Bij die toekomstige
I regeling ,,kon1men die Nachbarschaftgefühle
Hollands in Frage. Wir haben alle Ursache, dass-
‘ _ von deutscher Seite aus nichts gedacht und
· gesagt wird, was von den Holländern als een
‘ gewisses Vorgreifen empfunden werden könnte.
‘ Die flämische Frage kann unseres Erachtens nur I
,_ _ ,1 . _ . . ,_ ,`g”,K__,,_,____,_,_ï, ` G5-I