HomeNederland en DuitschlandPagina 64

JPEG (Deze pagina), 604.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.48 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

>_ g f rïyïïll -~ ·" ~ __ ­­ · " [ e .· .4 ,;_£.,,?£ · Zrè z ig 1%; ` E vii >
l 62 j
* { _ li l Buitschers over Holland met dezelfde rninaeh­ l
i ting en dezelfde begeerigheid als over België ä
. iê li en andere kleine landen. l
,,Onder de staten_ die den Midden­Europee­
o i, schen bond zullen uitmaken noemt vor: 1 zen i
ij : à j l= •.• L S ‘
i nergäns klälelgïieg T wel een ,,etwa" te vormen j
tf jij ona an ij Po en. Zal België van de kaart g
ig ? verdwenen zijn? En dan de verzekering, dat de j
inlijving van niet door Duitschers bewoond j
ii i gebied geenszins beoogd wordt?
Lgï i lg . Een ander brochureschrijver, ARTHUR Drx, al
lost de moeilijkheid als volgt op: natuurlijk moet
het land België aan Duitschland komen, maar E
nadat het van het volk der Belgen gezuiverd is.
ï gï lï Duitschland moet eischen dat Engeland en
Frankrijk de Belgen uitkoopen om het land aan l
den oveiwinnaar te kunnen leveren, schoon aan ,;
` { den haak. De Belgen moeten dan maar in Frank-
gfg §°ë rijk worden ondergebracht, dat immers bevolking ä
te weimgdheeft. Durtscbland is wel zoo goed,
f ë`q§Qlg wanneer e overwonnenen deze zaak weten op
ä tg knapäen, àzan alle ciorlogsprijs in geld te willen
a z1en." n IC er geva moet Duitschland tot aan
,§ äenï zädekvan hi; Nauw gïn Calais reiken, de
111 sc e ust zic uitstre en ,,wo möglich von
j Ostende bis zur Mündung der Somme". Van
(lïel1gcië1;wvorIdIt veëlter gewaagd als van ,,das neue
iï; ä , B SC e erzo um,
i Wanne_er dit alles eenmaal werkelijkheid ge-
worden 1s, zal Nederland volgzaam moeten l
wezen. Het belangrijke in Mr. TROELSTRA’S
ig; jj onderhoud met den heer ZIMMERMANN is geens-
_‘ zins de verzekering, dat Duitschland er niet aan
,

. nl
`I `iü _, , N J-;_ ,:=... .. -~;=»a~-e-·~~·-· G?W§ "‘ ' ‘
*"‘:`7` ··` ‘~­­'~-­.{,T~ê;N:;’,<T+ ;··“‘¥°‘°°`