HomeNederland en DuitschlandPagina 60

JPEG (Deze pagina), 549.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

~ ‘ . ` ` « · ,,»> ·· al ‘ v

" Ki ‘
R3 r r e
zt 58 ¤
` Ey De ware beteekenis en het volle gewicht van `
fè de woorden _van Koning Luitpold zullen voor
e Hollanders niet moeilijk te begrijpen zijn, dunkt
V OIIS. - 3
sv.; W E
wl r j
e r ju r * ¤
M ·3
Y l` iii .. .. . j
gêl; Wijzen wij thans op de verklaringen van
jë ; , staatssecretaris ZIMMERMANN, zooals die te lezen §
§§??" zijn in den eersten reisbrief van Mr. P. I. T1zoEL­
STRA in ,,Het Volk" van 27 October 1914:
‘, "I1; kan u de woorden van den heer MULLER
g e slechts bevestigen. De Duitsche regeering kent ïï
rg ä de Hollanders. Zij weet, dat deze een zelfbewust y
ën - evenals mijne Ooïïprjnsisêliet landïgenoot
en -­ een eigenzinnig vo zijn. a zou en wij
met hen beginnen? Geen ernstig mensch bij ons
lrèjlv denkt er aan, de Hollanders geweld aan te
§ * iii! doen, om uw land bij het Duitsche Rijk in te
]ilV€I1­ Vlält ook dezïï 0; geäie païltiäiàlier
vroeger w moge gezeg o gesc reven e en,
in de Duitsche regeering bestaat ten opzichte
J" der onvoorwaardelijke erkenning der Holland-
sche onafhankelijkheid en integriteit de meest
$5 ëjfê volledige eenstemmigheid. Dit kan ik u niet
slechts persoonlijk, maar ook ambtelijk ver-
l zekeren.
Dit, wat de politieke onafhankelijkheid be-
« treft, die u wel het eerst interesseert. Over de ä
ä? 4, oeconomische verhoudin en na den oorlog is ·
De zg V • g
ïïï thans nog niets zekers te zeggen. _ _ ;
jg Ik zou mij kunnen voorstellen, dat zich 1n T
aansluiting aan den oorlog eene oeconomische jj
M l
u l

E ig! , .,;..7
‘ rx :... . . .. . ­ ­ »* je