HomeNederland en DuitschlandPagina 56

JPEG (Deze pagina), 449.86 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

e w r M i a l , · `;_,. a .i . ra , ,;; v `aaaàs
r J '. lia
r X. I ‘

gi? 54
M "ê E
[ een groot onverbrokkelbaar geheel vormde,
dat door de voorvaderen tweemaal veroverd Q;
A was, eerst op de elementen, vervolgens op de 'lä
, gj feodale overheersclnng. j
gg` Maar aan wie zou dan de grond toebehooren,
lil wanneer de afstammelingen van hen, die hem
E èçl met hun handen kneedden, met hun bloed Q
doorweekten en met hun energie bevruchtten,
uit dat bezit konden worden ontzet? En waar g
zou het recht blijven, wanneer een grillige
pennestreek van een geleerden fantast of een
droombeeld van een of anderen gewetenloozen ä
politicus voldoende zoude zijn om dien vol- Q
‘ïX hardenden arbeid en die heilige opoffering van 2
vele eeuwen geheel ongedaan te maken? ‘ r
,,De historie van dit glorierijke landvormt '*
I, een te schitterende bladzijde in die van geheel
‘‘·i Europa, dan dat dit roemrijk verleden zou kun-
XQ Q jj nen worden weggevaagd door een staatkundige
, ,f‘gj fantazie of een geografische afwijking?
?j ;ëï‘?“ii

, ` Jy
"* lx ï'i
` "à
’ Fi l ;
ë i ;
ll e =
ra è · ­
Ext
· ,, ¤
ex A
t ii? l
~ > Y ` ";.,..,-·-,·-; ;-_A_r"£';;%;;ê;€ V`;;';;.ë,r "Y"°`­_"/Nrihevhr-")r)