HomeNederland en DuitschlandPagina 54

JPEG (Deze pagina), 581.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

D .; '* * " · . '` «W.. ' ,;,J ‘A; Q . .‘ r . Aéc. · ’*
w .Y"X
e? IE:

je 52
" ? V .,
Duitschland verschenen was omtrent de landen,
wier geschiedenis hij beschreven had. Onder die E
Qi ;§ werken bevond zich een boek ,,Leitfaden für
den Unterricht in der Geographie," een school- ,
ä ~ boek, waarin Nederland werd gerangschikt onder
q' de landen, door den schrijver Deutsche Aus- i
A senländer genoemd, omdat zij worden be- l
schouwd als een aanhangsel van Duitschland, U
gaalil ïj vcïpïg een groot deel ïlegenhïijndbinnen ,
Q r g: e_ a uur j e grenzen van ursc an en op r
*:5 , ; ; weinige uitzonderm en na behoord hebben tot
, . J . g . ..
r het vroegere Duitsche Keizerrijk. De heer HA- é
VARD vertelt dan verder, dat hij toevallig kennis *
maakte met een Duitsch geleerde, die evenals
ggj 1 hij een studie-reis in ons land maakte, en die hem V
" wist mede te deelen, dat genoemde school-uitga- U
ggz je ve geschreven werd door Dr. DANIEL, professor
Z i j aan de Universiteit te Halle, en later herzien
j äi verbeterd werd door zijn collega aan dezelfde
g l niversiteit, Dr. KrRcHr·roFF, die er in 1876 den
lO7en druk van ter perse liet leggen. De heer
HAIVARD uitte zijn verwondering hierover en
, gg . zei e:
§i1§ l ,,In dergelijke verkeerde voorstellingen schuilt
jg]? een werkelijk gevaar. Wanneer aan dertig mil-
Q rsglj 11oen gezonde kop en zulke din en van `on saf
,, ,, . P E J E
gg als waarheid wordt ingeprent, dan wordt het
-­ naderhand zeer moeilijk hen te doen erkennen,
> _ dat ze misleid werden. U moest er prijs op stellen
zullïe bespottelijke en gevaarlijke voorstellingen
iïQ te ogenstraffen."
__De ander verklaarde daarin niets bespotte-
5 lijks en verkeerds te vinden: ,,Denemarken,
A Q i
J E i
ik E `
i »« -­-`;!j,;?-Jr;. Mijn Ww `§?•§»¢l!ll ¥“ï"`[•üï3?¥l7s"‘J