HomeNederland en DuitschlandPagina 52

JPEG (Deze pagina), 601.38 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

R jg ? · · ­ ; .·, a A ~` « r ·‘««
j H
~ M!
E ‘· (,§
L ê;!
2 50
[ sierde, vormlooze massa was. Die naam ,,Rijk"
Qpï had met het moderne Duitsche Rijksbegrip
5 E niets gemeen dan de klank. Het was niet een
_‘ . nationaal-Duitsch, het was het Heilige Room-
ij sche Rijk waaruit Nederland zich afzonderde,
j l ä een Rijkdat de ontkenning was van het moderne
Q lf? gl nationahteitsbesef, immers de erfgenaam van ï
jlgg _ de gedachte der Romeinsche wereldheerschappij. I
De jammerlijke en machtelooze erfgenaam, ;
I maar de erfgenaam niettemin. lQ_e_ nieuw- a
Jzê I Duitsche nationale gedachte, toen zij 1n en na ,
gg? , de achttiende eeuw ontstond, heeft zich tegen ,
lg _ die schim moeten keeren zoo goed als vroeger j
z Nederland het had gedaan. Zij heeft die schim `
g bespot, gehoond, vervolgd, verjaagd. ,,O Bund," l
lgëjj leerde men in ’48 de straatjongens van Frank-
E furt zingen. ,,0 Bund, du Hund, du bist nicht W
lg? gesund." Met welk recht zullen thans tegenover
ë nationale staten aanspraken worden ontleend
; aan een verleden dat men zelf heeft moeten ver- t
l zaken om een nationale staat te worden? 9
r Van eenige staatkund1ge oppermacht, over
y fïlg ` ~ rassen uitgeoefend door rasvoogden of die het
zich noemen, willen wij niet weten; wij verwer-
7 pen ze als beleedigend voor de waarde der na- l
tionale kulturen, op den gemeenen rasbodem
ëagïg gevestigd, maar in allerlei waarin het hoogere
Q j leven tot uitdrukking komt, ten zeerste onder-
, scheiden. Tegenover eene richting, die menschen
’ ‘ zoekt te classificeeren alsof het' dieren waren,
niet met een wetenschappelijk­antropologisch
¥ doel, maar om er politieke gezagsaanspraak uit
af te leiden, blijven wij hoog heffen de rechten
N êg J
R äël
li N
nu ..·. , ...l "r^e‘<¤¤-­•r­~‘m*”**"““*'“"‘**"'"""’*"*’ "