HomeNederland en DuitschlandPagina 50

JPEG (Deze pagina), 580.26 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

r .. -------­a­-­­- ~ V ¤ ’ ' ' `"·=~k'¤$·g*•!‘£T$"§'??'/""'?" V ";"’ ··-·F" 'w°"· f
¥ I .

­ K · »!
48
figuren; toont behoefte, den ganschen schat van f
è .· E ` het stamverleden ,,aan te munten tot levende ?
ig j symbolen van volkskracht." Hij beeldt Bismarck
` reeds af i11 middeleeuwsche gedaante, als ,,die
E izeitlos ideale Verkörperung des deutschen Volks-
Tl , tums," laat hem Hhinaufrucken ins altgerma- T
{ nische, in die früheste Heldenzeit unseres Volks- i
Q ·tums." ,,Er is in die voorliefde, waarmee de J
¥ duitsche gedachte zich oriënteert op primitieve
~cu]lêuur ïn element Kan groote kracht, mis-
Lg ~sc en oo een gevaar. ,
Dit m i s s c h i e n zou ik voor mij met volle
jp vrijmoedigheid durven veranderen in z e k e r. Y
Er is in die verheffing, in die monopoliseering ·
áëà van rasmotieven uit den gemeen-Gerrnaanschen V
; voortijd door het ééne volk dat thans den_D1ut-
sehen naam voert, een gevaar voor de Duitsche ‘*
ïggïjy beschaving zelf, en een bedreiging voor die van ,
andere Germaansche nationaliteiten. Hoe vin-
den wij in een uit een reeks ,,Deutsch-akade-
mische Schriften," den inhoud gekarakteri-
seerd van wat de schrijver noemt D e r d e u t-
sche Gedanke in der Welt?"
,,Vom geographischen Nationalismus zum ras-
iï isenmassigen Glauben an das Leben und die
g ëèlg 'hohere Personlichkeit unseres Volkstums fort-
ïä çäij zuschreiten." V5/'at kandit in de praktijk anders
worden, dan voor aanspraken zooals de eene
> nationale staat ze tegenover denlandere kan en
mag laten gelden, vage pretentien van rasvoogdij
jin de plaats te schuiven? En men meene niet §
dat dit uitingen zijn waartoe Duitschers ko-
ïmen konden onder de spann1ng van dit oogen- pi
l
,` ‘%f 1
’ ff?
i -­-~,au,«»­,~ ···· w-·~¤¤¤¤¤v ' uw-1-·¤¤¤¤***'*"#””*‘“"?*"‘”=“"’f "