HomeNederland en DuitschlandPagina 47

JPEG (Deze pagina), 544.34 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

J . .,. " `, .. . _ .v.Y p _ 4_ _ _, _,_;,_ in , _ , . ‘. · - e . . ze a
· 45 Y
.2 .
:­ land en de Nederlandsche belangen tot onder- ij
_e r werp hebben. ­L» 1
n · Lang niet altijd wordt met het ééne woord ,;*
;­ W pangermanisine hetzelfde begrip aangeduid, _
{ en zoo ergens, dan is het hier wel noodig goed ­ j
l- . te onderscheiden. Het woord wordt gebruikt 2.
n soms voor het streven der Duitsche natie, het ·
t- i stambewustzijn levendig te houden in alle
n : Duitsche loten, hoe wijd zij zich mogen hebben _?
k ; vertakt (een streven dus, te vergelijken met de fi l
;e * werkzaamheid van ons Algemeen Nederlandsch
r- Verbond); soms ook voor eene beschouwing, Y;
.e die Duitschland, als hoofd en centrum, plich-
g ten voorschrijft en rechten toekent ten aanzien x
1, Q der gezamenlijke Germaansche wereld. In de
z. woorden Alldeutschtum, Alldeut-
n Y s c h e r V e r b a n d, behoorde eigenlijk niets s
n [ dreigends voor de kleinere Gernraansche natiën
n 3 te liggen; dat dit toch het geval is, is hieraan _
te wijten dat de richting en de vereeniging die
er mede worden aangeduid, zich dikwijls zijn
te buiten gegaan in uitlatingen die in de andere .
- genoemde gedachtenreeks tehuis behooren. _
Lt I Daten wij, omdat de·Duitschers zelf in de be- "l
H lijnfng van het begrip D e u t à c h tdu 1% càik­ ‘-
_ ,,.‘ wij s zoo vaag zijn nu eens is . v. e e er-
't Q landsche nationaliteit deel van het D e u t s c h-
t u m, dan weer niet) voor de behoefte van ons
1- g betoog maar een woord smeden, en panallema- _ ;
l- nisme noemen de eerste, pangermanisme de
.e 2 tweede der bovengenoemde tendenzen. .
ï· Op het panallemanisme is van Nederlandsch »
?· standpunt niets aan te merken. Dat de Duitsche _
2 ,
l
"=-e·