HomeNederland en DuitschlandPagina 46

JPEG (Deze pagina), 532.89 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

V »g4qy¤;.9g‘~·;5·;<:;;ier·n; J-,5 av ‘«.·i·~::,1,r,a.<gè;<-3‘¤;«`~;‘.$*3ään‘atm?L¢£·?;·2"rA:e¤;?v42'•*mx:~xiiln. $4 ha ~··· ‘
è cf .
. 44 *
· iäï
offers niet vergeefszijn gebracht. Als deze waar-
T ij; borgen grensuitbreiding noodig maken, ten einde ·
jg ‘ beter te zijn toegerust tegen aanvallen, dan ‘
achten wij het onzen zedelijken plicht deze grens- ,
4 verandering tot stand te brengen." g
Het is waar, de woordvoerder der sociaal- .
lï democraten verklaarde, dat zijne partij ,,een
f. vrede wilde zonder een ander volk te over- Q
je weld1gen" en ,,z1ch kantte tegen elk streven om 4
den vrede van allerlei verovermgen afhankelijk g
gx. te maken," maar wij maken ons niet de minste "
illusie, dat, zoo Duitschland aan zijne tegen-
i, iii standers den vrede kan opleggen, bij dien vrede
rekening zal worden gehouden met de meening
der sociaal-democraten. Overwint Duitschland,
jj dan zal het gebiedsuitbreiding eischen, d.w.z. _
Yg de annexatie van België, vermoedelijk ook een -
bi deel van Nederland, maar de annexatie alleen Q
D ; van België zal toch de zelfstandigheid van
Nederland reeds doen ophouden." `
iii * à *
l
Dr. H. F. COLENBRANDER, privaat­docent
ig if aan de Rijksuniversiteit te Leiden, schrijft in een ?
artikel ,,Ras en volk"__(Gids 1 April 1916) het
jj! volgende: n
’ Zal ik, na over het panslavisme te hebben uit-
geweid, het nog even lang doen over het pan- ·
§=l germanisme? Laat ik mij tot zeer enkele
,i opmerkingen bepalen, die vooral de be-
trekking der pangermanistische idee op Neder- ·
· ua ;
vt 2* 2
E? T
1 LL ¤ .
-.r..`F5U;.§ ar `.,.,,, ~,@“·;q»«;¤za,¤«r.»vasvg;¤¤;;:g,çrvi ;"i'¥‘*"'