HomeNederland en DuitschlandPagina 40

JPEG (Deze pagina), 404.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.45 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

‘ V Ta §
·ï ‘
I; ,
E r
jg Kw 38 i
l deutschtum" de gedachte aan aanvallen niet
1 vreemd kan blijven.
A
lx
« Om deze opwekkende reeks citaten goed te
besluiten her1nneren wij aan de houding van
de Duitsche pers inzake het Tubant1a­conf11kt.
I; gg Q De Vossische Zeitung schreef toen bijvoorbeeld
,4 dit;
,,Naar aanleiding van het vermoeden, dat ~
ïg een Duitsche onderzeeboot de Tubantia tot
zinken heeft gebracht, hebben niet alleen de _,
_;ä fl? Hollandsche bladen, maar ook de bladen van
E {fi andere kleine, neutrale staten, gesproken op
een wijze, die aantoont, dat onze politieke ver-
gx tegenwoordiging 1n die landen den indruk, dien
» "· ïi onze successen met de wa enen emaakt hebben
_ V .. . . . ’
wc; ii' 0 zi 11 minst n1et versterkt heeft. Was dat een
äf ë I .
_; taal om te voeren tegen eem ovsrwmmmde Euro-
3 ; pessche groote m0gmdheicZ?"
yr
az
E

. .
' ïl i Li ”`_°"_? ,
e; a
< E
ä ä


i J ir- ·"‘=·-··-’=··r ’<== ‘‘‘‘ "“'”`_' S"' `