HomeNederland en DuitschlandPagina 36

JPEG (Deze pagina), 522.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

a.r....7.m.....;....".­,.l....v r .....i-..ï..· Q i,\ . r.l...r-..‘.,.h¤.l
¢'¥ ïï "
V , 34
vijftig K.M. langer. Het belang van de afstanden
_ - zelfs voor het vervoer te water - blijkt wel
* daaruit dat men in België het plan koestert om
E ' - en wel zoo spoedig mogelijk - een groot
jï, ‘ scheepvaartkanaal te graven van Antwerpen
I naar Keulen. _ __
i De verbinding van den Rijn met het Eems-
ig kanaal stelt Duitschland in staat de rivier bij
Emmerik af te sluiten, hetzij om zich scha-
deloos te stellen voor den aanleg en het onder-
` houd van zijn kanalen, hetzij om politieke rede-
TE nen, en om eenigen druk uit te oefenen op een _
buurman die wat langzaam van begrijpen is."
,,E@n ander motief voor de Hollanders om
A zich bij het Duitsche Keizerrijk aan te sluiten j
nl is deze: zij zullen er zich ééns rekenschap van
j dienen te geven dat hun twee dialecten, het
, Nederlandsch, gesproken door 5.1 millioen
K menschen en het Vlaamsch, gesproken door
3.5 millioen menschen, te zwak zijn om hen in
staat te stellen tot een onafhankelijk intellec-
tueel levèn."
ï;·ï=x
F gj ,,De Nederlanders waren gelukkig met de
« Q? overwinning van prins Blücher en zijn Duitsche
Q äï soldaten op Napoleon. Zij zelve hebben daartoe
gf geen jota bijgedragen. Rechtens had Pruis-
i sen de Nederlanden kunnen ‘ behouden om
gï zich schadeloos te stellen voor de oorlogskosten.
Eg? Maar de Engelsche diplomatie slaagde er in ·.
om de belooning voor de diensten afhandig te
maken aan hen die de overwinning bewerkt
__.-.,»_;,;,.,. _ .`,!!,”,!,,,,,,,,.,,,,!.»,.;,«;.7.·.««.«»•f-;-..y.· · -· ­