HomeNederland en DuitschlandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 490.66 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

‘ M ·.AWï. ..
. ,,Wat de politiek aangaat zoo wil 1k met na-
laten op te merken, dat wij zelfs met het behoud
van Antwerpen, zooals enkelen reeds zonder 1
meer voorschrijven, nog niet klaar zouden zijn,
gj, dat wij daarmede nog geen uitgang naar zee =
~ zouden hebben. Wu rnoelen zekerheid ob dal ge- 1
bied hebben. En wu` kunnen die niel krugen in-
dien Holland niel geneigd is zich zekerder en
nauwer aan ons le binden dan lol nu loe hel
geval was. Nemen wij aan dat Antwerpen
Duitsch wordt. Wlie geeft ons dan waarborgen,
dat op een goeden dag wij niet onze vloot,
evenals Engeland nu voor de Scheldemond en
jg ons leger in Antwerpen hebben, zonder le kunnen
binnen- of uilgaan, indien wu ons niel niel geweld
een doorgang door hel neulrale Nederland breken.
KURD VON STRANZ.
(Uit: ,,Die Belgische Frage" 1915)
,,Holland vreesde immer de verovering van
zijn grondgebied door het oude vaderland
, (Duitschland) omdat het inderdaad weinig
natuurlijk voorkomt dat de monding van de
1 ; grootste Duitsche stroom zich in vreemde handen
bevindt."
TANNENBERG: ‘
V . r l
(Uit ,,Grosz-Deutschland" 1911) t
,,De Nederlanden zijn commercieel op Duitsch-
land alleen aangewezen, en de zucht tot zelfbe-
Jill ·~k =1" " ‘ ' ”" “"""~§` `C’Y" A hailr Y 17