HomeNederland en DuitschlandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 442.51 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

L§ï....;...r e * "Y..YITï §. { >
ë 29 (
(Uit: Deutsche Weltpolitik 1897; Deutsche 1
g Grenzpolitik 1901.) ·<_
’:a
,,Vrije handel met Nederland en België.
Economisch zijn zij reeds homogeen met het
1 Rijk. De voorstellen van onze kleine nabuur- ïïg
* staten tot economische aansluiting willen wij
welwillend afwachten. In elk geval zal het onze
» zaak zijn den Rijn een Duitsche monding te
geven. .§ lg.
IN. VON HAUF.
(Uit: ,,Das Deutschtum in Bel-
1 gien" 1915.) ‘
, i ,,Amsterdam nam de plaats in van Antwerpen ii ig
» en de Hollanders grondden hun macht ter . .V
1 zee. En wanneer zn zich nu recht eizeicielçj/e ‘
herinneren dat zn Dniischers dan mogen zij l
, en wij hopen dat de arbeid die zij daaraan hebben
L geofferd niet alleen den Engelschen en den japa- ` ·
­ neezen ten goede zal komen. f
L Q ’=
FRIEDRICH LIST: 2,
ä (Uit: ,,Na’»:ionales System der je
; Oekonomie" 1842).
L Holland is door zijne aardrijkskundige ligging, _
· zoowel als door zijne handels- en nijverheids­ -·Y
belangen, afstamming en taal, een oorspron­ j
l { kelijke Duitsche provincie, zonder wier weder- I.
Q . inlijving in den Duitschen Bond Duitschland 5
li " J il1· "" ’ ~·~-~ "‘;`ii