HomeNederland en DuitschlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 470.44 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

l v_ nw? vvrw Y rr W l' 4.:, Y Y ` "’·­A",`E=ï·‘¢•;§¤§§0W‘”’¤d.•·.«’ · .••;». ,_`;,_. -77 _,#_ [W
.­.. ··-;‘,i,?<#:i;:g·'.iE£ l.k;ti·‘i;*: ;`lZ”I::·5`.l’fè">‘.ïlhrrtïJ£­*.Z<' r£E;kélJ.­‘=.;L$J' " ' "*"`“ '* """' A
1 E
F ä in
; ëele belangen, voor alles echter de noodtoestand
‘ f waarm Holland Z1Ch bevmdt. ë
{ In verband hiermede is het van belang een ander
citaat uit dezelfde tijdscluiftaiievering te beschouwen.
, 7 ,,Duitsohland is in staat de gebeurtenissen mistig af te àl
i `_ wachten. Het zou ongetwijfeld te wenschen zijn dat Holland
‘ vräwillig toenadering zocht, maar gebeurt dit niet, dan zal
ä he ,het geweer bij den voet, de zakelijke toestand zoo opvatten,
‘; · zooals die zich voordoet en deze in het eigen voordeel
·oplossen."]
ïä 1 E
enen;
(Uit:,,`HollandDeutscherläundes-
[ staat?" 1912)
A ,,Verbond niet Dnitschland? Neen, alleen g,
ix F onvoorwaardelijke aanslintrng kan Holland "
jä ) meng zijn kolomaal bezit waarborgen. Zit [
Q1 i Dintschland eenmaal 111 Holland, dan heeft ä
i het den kop van den vraatzuchügen Engel- j¥
sehen polyp bij de hand. W1] kunnen het een- ‘
§ ‘‘V’ - vage Engelsche verzet, dat wij overal op de
E wereld ontmoeten, slechte breken door macht
ter zee, en verbinding niet Holland. VJ at een
, bedroevende zaak bijvoorbeeld dat nu Dn1’csch­
1 E land geen invloed heeft op de beslissingen der
1 ‘ Staten­Generaal.
, i ERNST VON HALLE:
1 Uit: ,,Volkseenrtschaft" 1902)
e
jl ) ,,Het is verschrikkelijk dat de monden van 2
§ de twee grootste Duitsche stroonien, de Donau
i ·» i
E
il lj
wi L ,`,,.,,,,,r,,, ,... ,,,,,..,.a..,.`,.,a...,..,.,.lvi,­,,.,~n.,. , ~ -