HomeNederland en DuitschlandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 424.26 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

»»»~ï~» .,. ° ~ · - l ï R. c cr
{
' eenkomen, eerst door een economisch verbond, ‘
, dat later tot een staatsrechtelijk of- en defen­ je
sief-verbond zal worden verinnerlijkt.
PAUL DEHN. Q.;
(U1:,,Deutschland nach Osten" N
Duitschland, Oostenrijk en Italië vormen i·
een groot, middeleuropeesch gebied met ge-
meenschappelijke economische en politieke be-
langen. Dit gebied zou door het toetreden van Y,
M Zwitserland, België en Holland in het Westen
en Polen en Lithauen in het Oosten op een ",
gelukkige wijze afgerond kunnen worden. Door .
zijn natuurlijke ligging in het hart van Europa ;
" en door haar groote oeconomische beteekenis =
is Duitschland aangewezen de leidende plaats _ =
in dit belangencornplex in te nemen.
DERNBURG.
(Uit;New York Times, 8Dec.’l-4). ·
Geografisch behoort België (en Holland. F
Noot v.d. Schr.) tot het Duitsche Rijk. Het 5
beheerscht de monding van de grootste Duit­ ;
sche rievier. Antwerpen (Rotterdam, Sehr.)
is een essentieele Duitsche haven.
r

'ä ii
i * i