HomeNederland en DuitschlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 505.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

__L_;:_&_L__,,;,______,____,_a;,__._,far.,Vi,_. ..­·~ ~ .; jeen-~­·­.««·,.­­~·...··,.,.`..,W.»..,,·...,,....-­;aa,;».l•­­nCaI á
“ E
ï l
ï .` (
( fl V 22
, w en het Drievoudig Verbond tot een Middelenro- .
i peesch Verbond wordt uitgebreid" I
j ( ­ FRITZ BLEY:
y (Uit: ,,Die Alldeutsche Bewegung
j und die Niederlande" 1897).
Qi j ,,Wij denken er niet aan, Holland ,,Duitsch
. ¥ te maken ;" omdat het sinds rnenschenheuge­
j nis reeds Duitsch is! Wij willen slechts een
` verbond sluiten en de rest kunnen wij gerust
lt aan de historische ontwikkeling overlaten. Met
tl ( recht zeide onze vriend Por, DE Mom; de geest-
Ik driftige voorvechter van dit idée onder de "
( Vlamingen: ,,De Grenszen siillen éens niet
jij ï scheiden, als de Harten blot tosijmenslagen
tot de Harten" (deze aanhaling is curiositeits-
( halve onveranderd uit het Duitsche boek over- A
genomen." (Vert.)
H Wij zullen Holland weer het leven van het
r Rijk bijbrengen. Het heeft onze landverhuizers
li en onze macht noodig voor de ontwikkeling
van zijn koloniaal bezit. 'Wij hebben deze, met
Duitsch bloed gedren.kte( P vert.) domeinen noodig
, voor onze economische uitbreiding. Wij moeten
ook den Rijn hebben tot den mond, waar
’ Holland’s stil verzet ons tegenwerkt. Gemeen-
schappelijke land- en zeemacht - Nederlandsch
koloniaal bestuur - dat zal het Nederlandsch-
Duitsche bondgenootschap zijn. Dit aan den
eenen kant, en dat met Oostenrijk aan den
anderen. Oost- en Westduitschers moeten bij- _
..,... . ...,, ......_ -