HomeNederland en DuitschlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 465.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

A - . . V, _;_,_.,n_,,r__,,_k,___,_ er is.,.,.M,s..,..W..r.m,.,.,.i,............m,,aa...Qa;
[ il i
fi j
I•
De jongste rede van Zijne Excellentie den
f? Rijkskanselier voN BETHMANN HOLLWEG, die
E in ons land een zeer verklaarbare ontroering
. teweeg heeft gebracht, en de uitgave van het
j tweede Belgische grijsboek, hebben er mij toe
W ag ‘ geleid deze bloemlezing uit de documenten
i l betreffende de tegenwoordige en toekomstige
verhouding tusschen Nederland en Duitsch- ’
land uit te geven.
.; 1 Commentaren van allerlei aard waren gemak-
“ E kelijk te geven geweest. Ik heb dat niet gewild. _
. Ik wensch niemands overtuiging te forceeren:
j ik heb mij eenvoudig en alleen ten doel gesteld
; mijn landgenooten, die wéten willen, de studie te
% vergemakkelijken van een politieken toestand,
die menigeen zeer ingewikkeld zal toeschijnen.
De diplomatieke stukken vormen te samen
ï reeds een flinke bibliotheek en niet ieder heeft
tijd en gelegenheid die geheel door te werken
l En toch heeft ons land het grootst mogelijk
y i belang er bij te worden voorgelicht en het is
wenschelijk dat een ruime meerderheid van mijn
landgenooten - zij die de Nederandsche onaf-
i hankelijkheid lief hebben en vrienden zijn der
wereldvrede ­~ kennis kan nemen van de docu-
l
Ji -r, . ...-...,.........~b,, .. .... . .... ._.. -