HomeNederland en DuitschlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 323.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

wyv fi/nràlrà <YYm'YT F i `_’_f__:Y: _? (4 , , ~-ee »~. YY.« -· ·-·.-­·-p­»~·~1>r»;r»:e•»««~,·­e,,'r’:=lvwg°é_';"'*¥""'*:"`
_,¢A,_-,,...»­a· ·`~· ­-· ~·=·-- ­··‘.··` ·‘·`·‘·* ·"*"""‘·""’ "“ ^ " T'. .,.4,... . . . . ­;...,.. .-­..,.,,.r< «..«..r;.<.·;;.,,»¤«. ;,.;;; ra.c ;. ._§;,;·;.·:· V
ë
l . 19 er
t _Ik ken meer dan één van mijn landgenooten
L ole, deze regels lezende, zal denken dat een
a Engelschrnan ze zou kunnen hebben geschreven 3Q.
6 naar aanleidmg van de houdrng van het land van êllf
hem die ze in werkelijkheid schreef. En hij zal ïvê
inzien dat het zeer zware gewicht dat op Europa
j drukt, en waarvan wij ons werelddeel moeten · g t
2; bevrijden, juist is het tot de tanden gewapende
Et Durtschland, dat slechts vertrouwen weet te gj
l_ stellen 1n de brutale kracht van wapenen. f
. L
_­ J. P. vv. s. jj;
tm »
in {
6- , _ï·
ls N ï‘
en ‘ ‘
le
H2 .~ E ,
äê l
C1- T l
€I div
=ï@ gi
de V ‘.
en _i
en i
€¤ .
ru, .· `
Lät .
Id · ‘
be p j =
1 V; '

ïï