HomeNederland en DuitschlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 535.99 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

___,____,,,,,,___..__,,,_____,____,__,_M___,_,___;, _>__, , ,,,_,,.,n_,,.,,,n .,,,...,_...,...nn-;.a.,r..;.
l ‘ä
i g r
g 18 ,
‘ te verijdelen, niet machtig genoeg om op het ·‘
[ vaste land blijvende veroveringen te maken.
{ Nooit heeft Europa het gevaar te dnchten
l van door de Engelschen;als-veroveraars te
Q worden aangegrepen?
1 j En op pagina 479 lezen wij verder:
+· j ,,Een vrije handelsstaat, gelijk Engeland,
ä moet trachten de vriendschap en het vertrouwen
e van de andere volkeren te winnen. Hij moet
Q. { bevestigen en opbouwen, terwijl de despoten­
* , staat uit is op vernieling en verwoesting. Hij
‘ heeft overal huizen, bezittingen en belangen, J
i het eigen voordeel noodzaakt hem de goederen
,; j der anderen te sparen en te bewaren. Zoo kan
i in hem nooit het brutale begrip en de onbe-
1 schaamde leer van het geweld opkomen als "
jï g zonden alle landen met al hunne bezittingen
X 2 slechts bestaan om der wille van een enkele
E _ despoot en zijne soldaten. Ook andere volkeren, _
. E die in staat zijn de eischen van een verstandige
politiek te begrijpen, gevoelen dezelfde nood-
‘ zaak om te beletten dat het evenwicht der
j staten niet door het overwicht van een enkele
E l verbroken worde, maar ligging en afstand en de
· moeilijkheden de hulpmiddelen aan te voeren
ï en de beweging te verhaasten, maken het hen
‘ ‘ dikwijls onmogelijk op den juisten tijd den
Y ’ ' juisten daad te doen. Een zeestaat daarentegen,
Z wiens heerwegen de golven zijn, maakt met
i Q zijn legers en zijn tros een weg van honderd
· mijlen even-zoo snel als een landstaat een stuk- _
van tien mijlen: hij kan overal zijn, alles be
l j schouwen, overal helpen."
l e
.l
oi.o . .. . .._____M t. . i _