HomeNederland en DuitschlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 535.87 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

17 zi
vele redeneeringen en daardoor weten wij Hol-
landers dat de beste houding ten opzichte van g
Duitschland een uiterste gereserveerdheid is:
wij moeten voor alles afstand behouden.
Het doet mij verder genoegen te kunnen vast- J; j
stellen dat ik volmaakt gelijk had toen ik in gt?
mijn eersten druk mijn vertrouwen in onze
regeering uitsprak. Zij is inderdaad gebleken op ,,·
de hoogte te zijn van haar taak en men weet ‘
thans in Duitschland heel goed wat de Neder- ·. Q
landche regeering denkt en wil, men weet er dat ._§ i
zij de rechte lijn wil volgen en dat zij maar al te E '
goed de verdachte manoeuvres van een zekere
diplomatie doorschouwt. Het is trouwens niet
de eerste maal dat men tracht Engeland ver-
dacht te maken, gelijk blijkt uit een passage _;
van Arndt (,,Schriften für und an Seine liebe 4 _
Deutschen") ; op pagina 478 heet het daar: g
,,Engeland ligt als een soort reserve~gewicht = >
naast de Europeesche weegschaal. Slaat de schaal _ «
aan de ééne zijde te veel door dan werpt het zich j
in de andere en herstelt op deze wijze het ver- j‘*
broken evenwicht weder. Deze bewering heeft j
geen uitvoerig bewijs noodig: de geschiedenis .5
spreekt voor Engeland, wie haar kent weet wat
ik bedoel. Engeland als handelsstaat staat W `
immer voor de noodzakelijkheid deze rol te F j
spelen, en het valt hem als zeestaat, als eilanden- · ,_
rijk, bijzonder gemakkelijk dit te doen: voor- _ ï
deel, eer en gelegenheid vallen hier op bijzon­ ’ ‘ ,
dere wijze samen. Engeland is een afgesloten ï fi
wereld voor zich, een eiland machtig genoeg
om alle aanslagen van een vijand op zijn kusten ;1
.` ’( ` _ "/ `_ “KM`