HomeNederland en DuitschlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 429.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

... 1 , . AA.” 1 . we 1, r....... .. <,« nl q_.&
14 Y
,,en onder het Hollandsche publiek een sterk
,,verlangen bestaat alles objectief te beoordeelen
! ,,en zich door vooropgezette meeningen niet op
1 ,,een dwaalspoor te laten leiden.
,,De scheeve en veelal taktlooze woorden die _
Q, ,,in het boekje ijverig zijn bijeengebracht, kun-
lj ,,nen slechts indruk maken op hen, die hun uit-
jg ,,werking in Duitschland zelf geheel ver-
@1 ,,keerd beoordeelen, en tenslotte wordt het Duit-
,,sche rijk niet geregeerd door het,,All Deutsch"
,,Verbond. Wellicht zullen onder de velerlei
H ,,ervaringen die deze oorlog leert ook velen 1
f ,,de les trekken dat zij in de toekomst hun po-
W ,,litieke wijsheden met grooter gevoel van ver-
nantwoordelijkheid zullen neerschrijven en we-
» ,,re1dkundig maken.
,,Reeds lang is het gezegde niets meer waard, `
,,dat onze ,,P o lit i e k" de ruiten herstellen
,,moet die door de Duitsche pers in het Buiten-
, ,,1and werden ingeworpen. Het laatste bedrijf
,,is thans in hoofdzaak in handen
’ ,,van onze Generaals en professoren.*’
1 (Frankfurter Zeitung, 20 Februari 1916)
[
1
1 rv. _` ­~­«.·­.­... ­`/» ~ I _ ,« i