HomeNederland en DuitschlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 539.11 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

,_A ï = .,i . .r- . , .1 .. . »& , .....ï;‘;ï--e-n..er- e we ­- e- -- 4
ïï
j 10
, ,zitten. Natuurlijk kan generaal BJQRNHAMJ1, dien
.,,men vreest, hier ook niet ontbreken. Hij houdt
,,de Hollanders, die vroeger een belangrijk volk "
.,,waren, voor een volk, dat tegenwoordig alleen
,,n1aar leeft om winst te maken en van het leven
,,,te genieten zonder doel en ambitie. Zij zouden I
,,slechts belangrijkheid hervinden door deel te
,,nemen aan den strijd der kultuurvolkeren.
,,Wij moeten ondertusschen voortdurend aan
,·,onzen kleinen buurman doen opmerken dat zijn
,,san1envoeging met Duitschland in zijn belang is
,,en dat het Drievoudige Verbond omgezet moet
,,worden in een Centraal­Europeesche Staten-
,,bond.
,,Een zekere mijnheer DANIEL FRAGMANN pro-
, ,phetee1"t dat de oorlog die nadert over de toekomst
.,,van België en Holland zal beslissen. Die Staten -
,,moesten zich bij anderen zien aan te sluiten.
,,Voorloopig zou het schijnen, dat zij overhellen
,,naar den kant van onze tegenstanders. Hun
` ,,annexatie zou ons niet aangenaam zijn, omdat, ,
,,door een kleingeestige politiek vanm eerdere
‘ ,,eeuwen, het Nederlandsche volk intellectueel
W ,,verarmd is, kleinzielig, en tuchteloos geworden
x ,,0nder een kruideniersregime, waardoor zijn
J ,,toetreden tot het Keizerrijk zonder voordeel
I ,,voor ons zou zijn. Maar het is ons onmogelijk
.,,de mond van den Rijn onder Engelsch-Fran-
’ ‘ ,,schen invloed te laten, en wij zullen de twee
, ,,landen moeten laten kiezen, in het komende Eu-
i ,,ropeesche conflict. Als zij naar rede luisteren,
; ,,zouden zij bondstaten kunnen worden, en dan
j ,,zou Pruisen ze annexeeren.
E
' -""' .