HomeEen woord over het achtste hoofdstuk der staatsbegrootingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 514.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

~

l
1
12
sing? Daar kan ook voor hen, die aan het eind hunner loopbaan staan, geen
ZWCCITI Välll ZCll1VCl`ll(?(l(?l‘lll·g l{lCVCll {-lälll de Bl‘l(€|ll]l|l·g dal, &lld€l‘€D , CGI] {{6-
heel leven vóór zich hebben, de taak, hun toegewezen, met meer liefde, lust en
werkzaamheid zullen opvatten en ten einde brengen, dan zij die het grootste
gedeelte van den levensweg reeds hebben afgelegd. Of moet men grijs geworden
zijn om te vergeten, eenmaal zelf de voorregten van de mannelijke jaren ge-
noten te hebben? l
Moge het leger van Nederland toch nimmer een leger worden , waarin de Q
stem van al wat jeugdig en krachtvol is, gesmoord wordt, en waarin de
. . . .. g
ll0OgSlG l)Cl.l‘Ckk1l1gCIl uitsluitend V00l‘ Oudere!] van (lagen Zijll V€gg6l8gd! i
40 October 1865.
l
V l
l
‘ l
fl
s ' l
A
. 75
· ­­­~;’>$¤aç.: ««·-·­»
Hi
E
l
[.
ll l
i ll s
r . i g g .l ‘ ’