HomeMilitaire pensioenenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 625.64 KB

TIFF (Deze pagina), 8.77 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

j lllbj
l
" J!
j HOOG EDELGESTRENGE HEER!
l
i In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van
27 April 1877 werd behandeld liet Ontwerp van Wlet , houdende
nadere herziening der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°.
{ 129) , tot regeling der militaire pensioenen bij de landinaelit , en
` aangenonien met 52 tegen 7 steininen. Den 29°“ lvlei d. al. v.
werd de Wet door den Koning bekrachtigd.
l In den aanhef der slotbepalingen (Art. 3) komt de volgende
drievoudige cozmwcléciio ivzztcrwzivzés voor, niet liet oog op l1etbe­
j drag der pensioenen:
,,Deze wet treedt in werking met den dag liarer afkondiging?
,, De Wijzigingen, bij art. 1 vastgesteld, worden geaelit den
1°“ October 1851 te zijn ingegaan , doeli blijven buiten invloed
op het bedrag der pensioenen vóór de afkondiging dezer wet
j verleend."
il
l
lr W
Arm (/en 1[0oryfat/efqesfwzzeywz Hveer
1. D. Frmnsnn van nu Purrn,
ZM mu de Tweede Kamer c/er
Sárzfeïz- G'c¢2eraaZ.