HomeMilitaire pensioenenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 706.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.73 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

l * /
i 1
24
een fonds zal worden opgericht tot ondersteuning van officieren, _
die gepensionneerd worden vóór de Wet.
1 Maar ik vrees , dat ik reeds te lang de aandacht van UHEG. li
gevraagd heb. "
In het Belgische verslag van het sectieonderzoek , Waarvan de [
1 Afgevaardigde Nornoixns rapporteur was , Werd van het voorstel
van 1877 gezegd: ,, qu’i1 n’est que légitinie et d’une étroite équité, j
d’accorder aux officiers pensionnés l’a1nélioration de leur sort." j
I ‘ Ik besluit niet den opreohten Wensch , dat het moge gelukt ä
zijn, in 11et voorgaande te hebben aangetoond, dat ook voor de gg
Nederlandsche oud­gepensionneerde officieren de billijkheid en het
recht van terugwerking der Wet van 29 Mei 1877 op rationeele
beginselen wel te verdedigen is , - en verzoek ten slotte nog
de vergunning, onbevvimpeld UHoogEdelgestrenge te mogen
herinneren aan het bekende spreekwoord; ,,Wie spoedig helpt,
1 helpt dubbel ", want het aantal hunner , dat gebrek lijdt, wordt
steeds kleiner, hunne houding steeds meer gebogen; bij velen
hunner bedekt het zilvervvit der haren de eervolle lidteekenen
niet nioer; do een na den ander daalt in het kille graf, meteen
zucht op de lippen, die een klacht inhoudt tegen het Vaderland!
/l g
3 Ik heb de oer niij niet verschuldigde hoogachting te noemen:
][00¢qEcZeZg@sz‘rwzrgc Hear!
van Uffoogláldcëgcsfrevzgc,
de clicvzstvarzvicfzlgc cZ2`c¢mm·, l
VAN SLo·r1nv,
I GRP. KAPITEIN.
` Gorus, 16 October 1879.
4 ll
e
ll I s j