HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 17

JPEG (Deze pagina), 525.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

g ___v____,,__._ A, .e_,,,._,”,1_.,i,,,,..,,_,,;,,_·; ,1,, -, .,­_ e #,,1.; ­­..e ·- t .,17 .u ...;.;¤=·..;­-;:..ze. we ...L L -. · " L
15
meent zgn plicht te hebben gedaan gevoelt voldoening, ook dan wanneer de
uitslag niet verkregen wordt die begeerd werd. (1)
20 Mei, 1879.
(1) Onder het afdrukken van dit opstel, is door den Minister een nader gewijzigd ontwerp
van wet ingediend , waarin, behalve eenige veranderingen van meer ondergeschikten aard, art 15
. vervallen is en art. 16 gewijzigd werd. De gelegenheid ontbreekt, om hier nog een ruime toe-
lichting te geven van de gevolgen dier veranderingen. Alleen zij gezegd, dat, wat het weglaten
van eerstgenoemd artikel betreft, aan onze opmerkingen omtrent de achterstelling van verdien-
stelijke ofücieren der verschillende wapens, niet is te gemoet gekomen, wijl art. 22 ongewijzigd
is gelaten. De wijziging in art. 16 is ongetwijfeld als een verbetering aan te merken.
O
, •
l
' "“`T`Zï?'v"'"r?"` gg. _ Y i V, , ;wt;.z­«s@;ï~, =‘· ;;:;, ‘ " ;:¤>=«·Jä-_,_· ' , -_ __ 1 11