HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 36

JPEG (Deze pagina), 578.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

,
I.)/' [lia//’l‘(’I'S r/vïvs «l'r‘I»iT{’/'1‘(’1L ll//’1 M/fnn(nl‘r’lLil Sr'f'r'flH.`
hP"l1lll0ltlit i
..L .L . L ,
I W lïEDERLA`‘D
111 deu Jetïre 1787,
l`lT lllC'l` llUU(ll>l`lTSGlI YFR'l`AALll DUUR
K. H. J. J. HIRSCHMANN,
‘lmx. lpmxilcl¤.
Q
PR,I.TS f l,'7;3`.
Door wrijving -­ licht! Zietdaar, waarom de vertaling
van het werkje van den Ge11eral­Lieutenant Freiherr von 1
Troschke geschiedde.
zoo weinig toch is over den veldtovht van 1787 ge- l
schreven; Wellicht dat thans de een of ander. die meerder 1
licht weet te verspreiden, de taak op zich neemt de soms 1
l<lz1z1rhlijl<elijl< partijelige mededeelingen te vveerspreken of te l
.. . ,. .. . er
wgzigen. hier en daar heeft de schrijver zich eene enkele
" 1
. . . .. V
ztanmerlqing veroorlooid, doch overigens, hoewel zeer vrg 1
vertaald. den origineelen tekst den lezers weergegeven.
1
l