HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 1

JPEG (Deze pagina), 522.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

Y x O lf f k' ’ _
ï· /ff?/,;ö«£'c/i<p~¢{/21*ïï‘ïvï”·¢?ï, ,2/ y / ‘ ‘ ' "
Q Pm;08 { 0,40
2 l ` >
I N E E N E
I
Q IT ‘ yr r rw
O L ,
i
ë ll
a moeteu W1] de v001·11a,amste kracht z0eke11 V001`
011ze ve1·dedigi11g
> DOOR

á" C. F. H. PUTMAN CRAMER
gänvkïslmx dah ·$n,(umx’ïu'xX»z
~~ --­­-ï·+-ï-·-- -----
è .
’ .
00unA
G. B. vm GOOR ZONEN
v 1881
1
d W Lees de keerzijde van dezen Omslag.