HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 614.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

l 7
wij moeten alles aan het verdedigingswezen opofferen, noch
dat wg altijd in staat van oorlog moeten zijn; integendeel, -
` maar er moet gezorgd worden dat het noodige voorhanden
is, o1n reeds voorloopig den vüand tot staan te kunnen
brengen.
Wil men zich echter welligt niet verdedigen?
Tegen den wil V3.11 het volk is niets te doen! Dan moet
de goede met den kwade lüden; 1naar spaar dan die 8
millioen ’s jaars voor die garnalen­vloot: wij hebben er toch
r niets aan. VVerp die schatten dan niet zoo doelloos weg;
* er zün betere werken voor te maken, en " vogue la galère !"
Maar neen, juist dat mogen wü niet doen. De Regering
j moet weten wat zij wil, wat er vereiseht wordt om te
verbeteren, maar ook om die verbeteringen te verdedigen.
W` ij schatten ons te gering, en dat was nimmer onze volks-
aard. Een ander moge ons gering schatten, maar ook met
i de meeste nederigheid moeten wg dat toch niet doen, en
zelfs in staat zün om ons tegenover magtiger staten dan
wg znn te verdedigen.
Geen zwakker zal pogen ons dien rang te ontrnkken.
Laat men liever, in stede van te amortiseren, dat geld j
l gebruiken tot uitbreiding der Marine. Zeker is amortiseren
i prnzenswaardig, en te meer, daar het doel is den schulden-
ik last te verminderen en ons onafhankelijk te maken van
de wisselvallige baten der koloniën; maar ik geloof dat
{ het beter zou zun die baten voor het defensie-wezen aan to
E
x
l
2
E
l p,