HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 496.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

z
J
4
r
I
l
i

_ rfot nog toe schijnt het nioeijelijk iemand te vinden
die de portefeuille als Minister van Marine wil aannemen.
Ik geloof dat ieder zee­oHieier beseft, dat ons Marine-
wezen een geheel anderen weg op moet, en er voor
tcrugdeinst om zich te verbinden aan een kabinet, dat
hem alle hulp ontzegt tot het verkrngen van een grooter
erediet voor de uitbreiding der Marine ;· en ook dat geen zee-
ofïicier er genoegen in wil nemen om administrateur der
j Marine te zijn niet den weidsehen titel van Minister en
i f 12000 tractement. Hoewel die f 12000 niet te verwerpen
zgn, schat ik hoog al degenen die dit weigeren, wanneer
_ niet kunnen voldoen aan de eischen, welke hun in die
A verantwoordelijke betrekking gesteld worden, en daar ik
uit oude eonnexiën eene hooge achting toedraag aan mijne
vroegere collegae, zoo wil ik onvoorwaurdelijk uannenien
dat dit de eenige en ware reden zij.