HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 596.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

. _~_.ï l

lêl E
j zoeken. Laat dan maar in de zuiniglieidsinanie de Marine `~
geannexeerd worden bn Koloniën, even als Hervorxnde
Eeredienst het is bij Justitie. ‘
j Ik veronderstel, dat de aangegevene reden de ware is, 4
welke aanleiding geeft tot de voortdurende weigering van
de portefeuille van Marine. Ik hoop dat die weigering
stcmcl houde, en zoodoende de geheele natie getoond worde
dat het gemeend is. Alleen hu, wien het om een goed
_, baantje te doen is, zal dan Minister worden, in de hoop _
i met zijn goed gesternte wel vier jaren in den zetel te ·
blijven, om zoodoende voor zijn geheele leven f 4000 te
Icozjqeoz (niet te verdienen), terwijl hü weet dat hg zich
tegenover het geheele volk bezondigt. Neenï zoo iets kan L
ik van zee­ofHcieren niet verwachten!
Het ware mü goed te zien, dat men begrijpe wat xnüne
bedoeling is met de zainenstelling dezer brochure , nainelükz
allen, wien de portefeuille van Marine aangeboden. '
wordt, weigert zoolang tot eindelijk, door den nood ge- A,
dwongen, de Regering besluit dat erediet aan te vragen.
I/Vat den geest va.n dit betoog aangaat, zoo vlei ik niü C
dat gij daar uw zegel wel aan zult hechten. Ondersteunt
mg in mijne pogingen, en rigt uwe keuze bij de aanstaande
~ verkiezingen zoo in, dat onze vertegenwoordiging in dien JI.
`
geest naar de Kanier wortle 2l'l@C'1l211`(llg<l, opdat die Ka.n1<_·r

l
ä

l
;