HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 621.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

i
ë
10
'
i Zoo handelende bereikt men een dubbel doel, en ik geloof
van tamelgk groot gewigt: l° is men spoediger op de ver-
, eischte hoogte; 2° blhft. 1nen beter op de hoogte van den tüd ,
terwijl men niet dat tndsverloop van 10 jaren wel eens gevaar
kon loopen van wat ouderwetseli te worden, en dat vooral
in eenen tgd als de onze, waarin men niet zulke reuzen-
schreden vordert op de baan van nieuwe uitvindingen.
I Brengt onze toestand mede om eene formidabele l/Iarine
i te hebben? Mün antwoord is: "JaY" Wü&l'O1H?
I VVegens de bestaande annexie-manie , die in mun oog haren .
‘ natuurlijken grond heeft en vroeg of laat ook op ons zal
toegepast worden. Even als in vroegere eeuwen de boek-
drukkunst en de liervorming revolutiën te weeg bragten,
Europa als het ware eoneentreerden en tot eombinering van
rijken medewerkten, even zoo zal de revolutie door stoom
li en telegraaf medebrengen, dat Europa komtpop het stand-
il punt, waar het heen neigt. Het neigt ­- naar het standpunt
ll van 5 of 6 groote räken.
Laat ons nu zorgen dat wu tot zulk eene ontwikkeling
van magt komen, dat, in geval van annexeren, de naam
Nederland blijft bestaan; dat wij dien niet moeten derven,
‘l
maar dat ons land dan veeleer de kern van een groot rnk
E en niet een wingevvest worde. Onze historie is te oud en
il te edel om dat te gedoogen. Onze voorvaderen hebben zich
van het Spaanselie juk vrngevoehten, en zouden wij nu
J het zoo dierbare kleinood, vrijlieirl, veronaehtzainen?’ `Wij
ik
l
E
fl
i
l