HomeWaarom wordt de portefeuille van Marine geweigerd?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 613.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 10.44 MB

ei V E
van de baten der koloniën; waarom? Is het omdat ze ons ` .
zoo gemakkelijk afgenomen kunnen worden? Dan is het, F
dunkt inn, een beter systeem, om ons dat productieve
gedeelte te verzekeren door zulk eene magt, dat het ons `
niet kan ontnomen worden. .
Aniortiseren is een goed principe, als alles gedekt is; ~­
maar zoo lang onze bezittingen ons niet gegarandeerd zün
door eene defensie, die in staat is ze te bewaren, zoo
lang znn onze uitgaven op eene berispelüke wijze op te
M kleine schaal geschoeid, -­ en hoe vreemd het dan voor- ·
komt, op het budget een zoo grooten post voor marine en
leger te hebben, moeten wh er in berusten en opofferingen
doen om dat te kunnen behouden, wat ons doet leven.
i l Het stelsel van den vorigen Minister omvatte een tijdperk j
van 10 jaren. Na 10 jaren zou hij maken dat er beter in l
i de behoefte voorzien was. Maar dit is juist in mun oog eene i
l absurditeit. Of denkt de natie, dat de vüand zal wachten ;
t tot die 10 jaren 01n zün, en dan zeggen: Nu zijt gereed!
i Eerder zou het tegendeel te wachten zün.
i Ik wil niet in het beoordeelen van stelsels treden, doch

het hoofddoel van het mijne zou znn: "zoo spoedig mogelijk
gereed;" dat wil zeggen: in twee of drie jaren gereed te
zijn, en dat Wel door bestellingen zoowel in het binnen- als
S.
buitenland, tot men op de hoogte komt Waarvoor geld werd
toegestaan, en niet uitsluitend onze werven te gebruiken,
voor en aleer wij voorzien hebben in hetgeen ons ontbreekt.

E

l
'
l
r
`